Nginx日志分割(shell脚本方式) Nginx

Nginx日志分割(shell脚本方式)

工作中 Nginx 日志基本为 access_log,配置启动后就开始产生日志文件,日积月累的,这个日志文件会越来越大。针对这种情况,采用日志切割。 1、日志管理 一般nginx的访问日志都是放在、l...
阅读全文